Svensk Onkologisk Förening

Välkommen till Svensk Onkologisk Förening

Välkommen till Svensk Onkologisk Förening

Allmän information om Svensk Onkologisk Förening (SOF)

VIKTIG INFORMATION! Tryckfelsnisse har varit framme!!

Bästa medlemmar!

Det har skett ett misstag vid utskickandet av nr 4 av Meddelande från SOF! Adressatens namn har inte kommit med vid utskickandet från tryckeriet/distributören.

Tryckeriet i England trycker nu ny upplaga och skickar ut snarast möjligt så att ni alla får ett eget ex.

Med vänlig hälsning
Kansliet

PS! Numret finns att läsa under fliken "Meddelande från SOF"!
Disputationer
Här finns en länk till Läkartidningen och aktuella disputationer i Sverige.
Klicka här
Meddelande från SOF
Ladda hem det senaste numret av "Meddelande från SOF" i PDF-format.
Se i menyn till vänster för äldre årgångar
Utgivna nr av Meddelande från SOF 2014
Stipendium
Sök stipendium och forskningsbidrag.
Se under fliken Stipendier för mer information.