Svensk Onkologisk Förening

Välkommen till Svensk Onkologisk Förening

Välkommen till SofT

Nätverk för ST-läkare i onkologi och gynekologisk onkologi

SofT är en ordlek med två förkortningar; SOF = svensk onkologisk förening och ST = specialisttjänstgöring. SofT är ett nätverk som formellt bildades under onkologidagarna i Västerås i mars 2002 av intresserade ST-läkare från hela landet.

SofT fungerar sedan starten som ett nätverk, detta för att slippa onödig byråkrati. I framtiden kanske en regelrätt förening är att föredra eftersom risk finns att ett nätverk dör ut då entusiasterna slutar/blir färdiga specialister.

Två gånger om året, på Läkarstämman och på Onkologidagarna, har vi öppna informationsmöten för alla ST-läkare. I samband med Onkologidagarna i Uppsala i mars 2009 samlades några av de nuvarande medlemmarna.

Vi består av en kontakt-grupp med kollegor från olika delar av landet. Vårt mål är att vi ska ha med en person från varje utbildningsklinik men riktigt så långt har vi ännu inte nått. I nuläget finns en representant för varje region.

En del av kommunikationen förs också via ST-studierektorerna på de olika utbildningsorterna.

RegionRepresentant
NorraMarcus Thomasson, Umeå
Uppsala/ÖrebroKarin Ullberg, Karlstad
Stockholm/GotlandEllinor Elinder, Stockholm
VästraIngela Franck-Lissbrant, Göteborg
SydöstraMats Andén, Kalmar
SödraCarina Modéus, Lund
Vi verkar för att öka kvaliteten i ST-utbildningen inom onkologi för alla i landet, genom samarbete och utbyte av erfarenheter.

Arbetet med att omforma ST-utbildningen nationellt är i full gång. Nya målbeskrivningar och utbildningsböcker formuleras. Vår förhoppning och vårt mål är att under första halvåret 2010 komma med en första version av utbildningsboken, som är tänkt att vara en användbar resurs för dig som gör din ST i enlighet med Socialstyrelsens nya föreskrifter. I den kommer att finnas specialitetsföreningens rekommendation om hur de övergripande målen ska tolkas, Nya specialitetsöverskridande kompetenskrav för ledarskap, kommunikation och vetenskap är inkluderade. Implementering har inletts i vårt vardagliga arbete. Kraven på dokumentation och utvärdering är annorlunda än de som gällt fram till nu. Det är viktigt att vi som blivande specialister gör våra röster hörda. Det är fortfarande sant att vi tillsammans är starka…

Med en åldrande befolkning och förbättrade behandlingsmöjligheter kommer antalet patienter att öka. Vi kommer att behöva arbeta med prioritering på många olika plan. Rekrytering av fler yngre kollegor kommer att bli en viktig faktor för hur arbetsmiljön och -belastningen blir.

Därför är det mycket glädjande att vårt nätverk nu åter vaknar till liv. Nu finns ett register med mailadresser till alla som är ST i onkologi i Sverige. Ambitionen är att med regelbundenhet skicka ut nyhetsbrev och hålla er medlemmar uppdaterade. Tiden för denna sortens arbete får tas ur samma pott som allt annat som livet rymmer med arbete och familj, så jag ber om överseende om detta emellanåt fallerar.

Vid två tillfällen (2002 och 2004) har en enkät gått ut till alla ST-läkare (och underläkare) inom onkologi och gyn-onkologi. En ny enkät har genomförts under hösten 2009. Tack till alla er som svarat. Jag håller på att bearbeta resultaten och kommer att presentera dem i samband med 2010 års onkologidagar i Kalmar.

Vi har fått adjungera en ledamot till SOF:s styrelse, som också ingår i SOFs utbildningsutskott. Där kan vi ta upp våra frågor och problem och har bland annat fått stöd i arbetet med SK-kurser.

För att bli medlem i SofT måste du vara medlem i SOF. Medlemskap i SofT är kostnadsfritt, medan medlemskap i SOF kostar 100 kr/år.

Anmäl dig via blanketten som finns här på SOF:s hemsida (Bli medlem). Kryssa i att du vill vara medlem i SofT och skicka in blanketten till adressen som står på blanketten. Fyll väldigt gärna i din mail-adress!

Med vänlig hälsning,

Carina Modéus, ordförande och ST-läkarrepresentant i SOFs styrelseAnsökningsblankett
Nyhetsbrev
Medd fr SOF nr 8
Medd fr SOF nr 8